image

Privacybeleid en
cookies


 

Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking

COFEPP, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 5.900.000 euro, ingeschreven in het handels- en bedrijfsregister van Créteil onder het nummer 572 056 331, met btw-nummer FR 94 572 056 331 en zijn hoofdkantoor in 85 rue de l’hérault, 94227 CHARENTON LE PONT CEDEX, Frankrijk.

 

Terminologie :

Gebruiker: elke natuurlijke persoon, al dan niet met een persoonlijk Gebruikersaccount, die gebruik maakt van de website www.label-5.com of een van de daarop aangeboden diensten.
Website: het betreft de website www.label-5.com


Verzameling en doeleinden van de verwerking van de gegevens

LABEL 5 kan persoonlijke gegevens verzamelen over elke Gebruiker die op onze website surft of deze raadpleegt, met name via het gebruik van cookies in overeenstemming met de geldende wetgeving.


Het verzamelen van gegevens vindt plaats wanneer de Gebruiker:

 • contact opneemt met de Klantendienst van LABEL 5 via welk communicatiemiddel ook dat hem wordt aangereikt;

 • deelneemt aan een promotiespel/wedstrijd;

 • op de Website surft en artikels raadpleegt;

 • een bericht deelt met een vriend door het versturen van een e-mail of via sociale media vanuit een master record;

 • een invulformulier of vragenlijsten invult op de Website.

De verzamelde gegevens zijn nodig voor de volgende verwerkingen:

 • beheer en opvolging van de commerciële relaties tussen LABEL 5 en de Gebruiker/de Klant (met name operaties betreffende de verwerking van vragen via het contactformulier van de website met betrekking tot bestellingen, leveringen en terugzendingen, transacties, betalingen en facturen, klachten enz.);

 • aanpassing van de inhoud van de Website, weergave van advertenties die speciaal op sociale netwerken zijn afgestemd;

 • het aanbieden van sharing buttons om zaken te delen op de sociale netwerken;

 • implementatie van promotiespellen/wedstrijden;

 • het maken van statistieken i.v.m. publieksmetingen en marketingstudies.


Aanmaken van een account, formulieren en vragenlijsten

De Gebruiker dient alle velden van de informatieformulieren op de website in te vullen, behalve de velden die optioneel zijn, m.a.w. zonder asterisk. LABEL 5 verzamelt facultatieve informatie om de Gebruikers van de Website beter te leren kennen.

Alle informatie gemarkeerd met een asterisk is verplicht in te vullen door de Gebruiker.

Bij het uitblijven van een antwoord zal het informatieformulier niet worden gevalideerd en zal LABEL 5 niet reageren op de verzoeken van de Gebruiker.


Ontvangers van de gegevens

De verzamelde gegevens zijn bedoeld voor LABEL 5.

De gegevens kunnen ook worden verwerkt door onderaannemers waarop LABEL 5 een beroep doet voor het aanpassen van de inhoud van de Website.


Recht van toegang, rectificatie en verwijdering

De Gebruiker wordt erop gewezen dat deze geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens aan de CNIL is gemeld. In overeenstemming met de gewijzigde Wet op de bescherming van de Persoonsgegevens van 6 januari 1978 beschikt de Gebruiker over het recht om de gegevens die hem aanbelangen te raadplegen, te corrigeren en te laten verwijderen. De Gebruiker kan uitdrukkelijk bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Daartoe volstaat het een mail te richten aan LABEL 5, Service juridique, 85 rue de l’hérault, 94227 CHARENTON LE PONT CEDEX, Frankrijk, of het online formulier in te vullen – ga naar het contactformulier.

De Gebruiker vermeldt zijn naam, voornaam en postadres. Zijn aanvraag moet worden ondertekend en vergezeld gaan van een geldig identiteitsbewijs met zijn handtekening. De Gebruiker kan het adres specificeren waarnaar het antwoord moet worden verzonden. 

Vanaf de ontvangst van de aanvraag van de Gebruiker heeft LABEL 5 twee maanden tijd om erop te antwoorden. Na deze termijn kan de Klant de zaak aanhangig maken bij de CNIL in geval van een negatief antwoord of het uitblijven van een antwoord van LABEL 5.


Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

LABEL 5 waarschuwt de Gebruiker dat zijn persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan dienstverleners buiten de Europese Unie als onderdeel van de optimalisatie van zijn advertentiecampagnes.

Deze dienstverleners handelen in overeenstemming met de Europese bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens van de ‘Privacy Shield’-overeenkomst. LABEL 5 kan gegevens overdragen met betrekking tot activiteiten die deel uitmaken van de zakelijke relatie met de Klant.


Bewaartermijn van de gegevens

LABEL 5 bewaart de gegevens voor een periode van vijf jaar vanaf het einde van de relatie met de Klant of prospect. De termijn gaat in vanaf de laatste oproep gericht aan de klantendienst of de laatste e-mail die naar de klantendienst werd verstuurd of de laatste klik op een hyperlink van een e-mail verstuurd door LABEL 5 of ook nog een positief antwoord op een e-mail waarin de Klant werd gevraagd of hij marketingberichten wenst te blijven ontvangen aan het einde van de termijn van vijf jaar. Na het verstrijken van deze termijn worden de gegevens van de klant of prospect anoniem gemaakt.

Informatie die als bewijs kan dienen voor het bestaan van een recht of een contract, of die wordt bewaard voor het naleven van een wettelijke verplichting mag echter worden gearchiveerd in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.


Lot van persoonsgegevens na het overlijden

LABEL 5 wijst de Gebruiker erop dat hij bij leven instructies kan geven voor het bewaren, het wissen en het communiceren van zijn persoonlijke gegevens na zijn overlijden. Die instructies kunnen algemeen of specifiek zijn. De Gebruiker kan de instructies te allen tijde wijzigen of intrekken. Daartoe dient de Gebruiker contact op te nemen met LABEL 5, service juridique, 85 rue de l’hérault, 94227 CHARENTON LE PONT CEDEX, Frankrijk.


Postcode en telefoonnummer

Het postadres en telefoonnummer van de Klant zijn vereist voor de verwerking en het beheer van de handelsrelaties tussen LABEL 5 en de Klant.


LABEL 5 gebruikt deze persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden. De Klant kan zich daartegen te allen tijde verzetten, gratis en eenvoudig, door een brief te sturen naar dit adres: LABEL 5, Service Juridique, 85 rue de l’hérault, 94227 CHARENTON LE PONT CEDEX, Frankrijk.

De Gebruiker die geen telefonische oproepen voor marketingdoeleinden wenst te ontvangen, heeft het recht om zich daartegen te verzetten door zijn vaste en/of mobiele nummers in te voeren op een gratis lijst via de website http://www.bloctel.gouv.fr/. De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat zijn aanvraag in aanmerking zal worden genomen binnen een termijn van 30 dagen vanaf de bevestiging van zijn registratie. Die registratie blijft geldig voor een periode van drie jaar.

LABEL 5 mag het mobiele telefoonnummer van de Klant gebruiken voor het beheer van bestellingen en hij mag het eveneens gebruiken voor marketingdoeleinden. De Klant kan zich er te allen tijde tegen verzetten, gratis en eenvoudig, door een brief te sturen naar dit adres: LABEL 5, Service Juridique, 85 rue de l’hérault, 94227 CHARENTON LE PONT CEDEX, Frankrijk.


 

COOKIES

 

Definitie van een Cookie

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw apparaat (pc, tablet of mobiel toestel) wordt geplaatst of opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Dankzij de cookie kan de site u herkennen, zodat u beter van pagina naar pagina kunt surfen en beveiligde verbindingen kunt maken; cookies onthouden ook uw voorkeuren bij een volgende bezoek.

 
LABEL 5 gebruikt cookies om de Gebruiker (klant of niet) te herkennen wanneer hij zich in verbinding stelt met de Site. LABEL 5 maakt eveneens gebruik van ‘Localstorage’ in een browser, met hetzelfde werkingsprincipe als cookies. De actie voor het verwijderen van cookies verwijdert ook ‘Localstorage’ uit de browser.


Cookies verwijderen

De Gebruiker kan de cookies die op zijn apparaat zijn opgeslagen op elk moment uitschakelen. Daartoe selecteert hij gewoon de juiste instellingen in zijn browser. Het uitschakelen van cookies zal echter de toegang verhinderen tot bepaalde functies van de Site waarmee de door LABEL 5 aangeboden diensten op maat kunnen worden aangepast.


De verschillende soorten cookies

 • Strikt noodzakelijke cookies: zij maken het mogelijk om op de Site te surfen en zijn essentieel voor de goede werking van de Site. Als u ze uitschakelt, zult u moeilijkheden ondervinden bij het gebruik van de Site en hebt u geen toegang tot bepaalde functies.

 • Functionele cookies: deze cookies maken het mogelijk om uw voorkeuren en keuzes te onthouden en verlenen uw ervaring op de Site een persoonlijke toets.

 • Prestatie- en statistische cookies: zij verzamelen informatie over de manier waarop de Gebruikers de Site gebruiken (aantal bezoeken, aantal bekeken pagina’s, bezoekersactiviteit) via Google Analytics en analysehulpmiddelen voor Facebook. Deze cookies stellen ons verder in staat om functionele problemen van de Site te identificeren en op te lossen en om de werking te verbeteren.

 • Advertentiecookies: deze cookies registreren informatie om u advertenties op maat te sturen, afgestemd op uw interesses. Zij helpen ook om de activiteit van onze advertentieruimte bij te houden, het publiek te meten enz.). Bijvoorbeeld cookies die verband houden met operaties met betrekking tot het doelpubliek, tracers van sociale netwerken gegenereerd door knoppen om zaken te delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube, Google +, Instagram (sociale Plug-ins).

 • Partnercookies: deze cookies worden door partnerbedrijven op het apparaat geplaatst om te achterhalen welke items op de Site worden geraadpleegd of gekocht en om browsergegevens te verzamelen teneinde de Gebruiker ook buiten de Site een gerichter advertentieaanbod te kunnen bieden. In verband met dit soort van advertentiepartnerschap kan LABEL 5 genoodzaakt zijn gegevens door te geven aan partners in verband met door de Gebruiker geraadpleegde artikels tijdens het browsen op de site en de aard van zijn aankopen. De Gebruiker kan deze cookies te allen tijde weigeren door de juiste instellingen te kiezen in zijn browser. Daardoor zal hij niet langer toegang hebben tot bepaalde functies die door de partnerbedrijven van LABEL 5 worden aangeboden.

 • De knoppen voor sociale netwerken: LABEL 5 biedt internetgebruikers sharing buttons aan voor Facebook, Twitter (zie paragraaf ‘Plug-ins sociale netwerken’ hieronder).


Het beheer van cookies

Voor het beheer van cookies en de instellingen is elke browser weer anders. In het helpmenu van uw browser leest u hoe u de instellingen voor cookies kunt wijzigen.

 

Uitschakelen van cookies met de voornaamste browsers:


Internet explorer

 1. Selecteer ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.

 2. Klik vervolgens op de tab ‘Privacy’.

 3. Klik op de knop ‘Geavanceerd’ om het venster ‘Geavanceerde privacyinstellingen’ te openen.

 4. Vink vervolgens het vakje ‘Automatisch beheer van cookies negeren’ aan, selecteer daarna ‘Weigeren’ en bewaar uw voorkeuren door op ‘OK’ te klikken.

 

Mozilla Firefox 

 1. Klik in het menu bovenaan de pagina op ‘Extra’ en vervolgens op ‘Opties’.

 2. Selecteer de tab ‘Privacy’.

 3. Stel het menu ‘Bewaarregels’ in, klik op ‘Aangepaste instellingen voor geschiedenis gebruiken’.

 4. Vink het vakje ‘Accepteren van cookies van derden’ aan en bewaar uw voorkeuren door op ‘OK’ te klikken.


Google Chrome

 1. Klik in het menu op ‘Instellingen’ en vervolgens op ‘Geavanceerde instellingen weergeven’

 2. Selecteer de tab ‘Privacy’ en vervolgens het menu ‘Inhoudsinstellingen’.

 3. Vink het vakje ‘Cookies en gegevens van websites van derden blokkeren’ aan en bewaar uw voorkeuren door op ‘OK’ te klikken.


Safari

 1. Klik in het menu bovenaan de pagina op ‘Safari’ en vervolgens op ‘Voorkeuren’.

 2. Klik op de tab ‘Privacy’.

 3. Vink het vakje ‘Cookies accepteren’ uit en sla uw voorkeuren op. 


Uitschakelen via een interprofessioneel platform

U kunt ook inloggen op de site Youronlinechoices, aangeboden door de professionals van de digitale reclame gegroepeerd in de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance) en in Frankrijk beheerd door het Interactive Advertising Bureau France. Dit Europese platform wordt door honderden professionele reclamemakers op het Internet gedeeld en vormt een gecentraliseerde interface waarmee u cookies kunt weigeren of aanvaarden die worden gebruikt om weergegeven advertenties af te stemmen op het surfgedrag van uw apparaat: http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/.

LABEL 5 wijst de Gebruiker erop dat deze procedure de weergave van advertenties op de websites die hij bezoekt niet zal verhinderen. Zij blokkeert enkel de technologie waarmee advertenties op zijn interesses kunnen worden afgestemd.


Webbakens

LABEL 5 maakt gebruik van webbakens op bepaalde pagina’s van de Site om het aantal gebruikers van die pagina’s te tellen. Deze webbakens gebruiken wij soms samen met onze handelspartners om de effectiviteit van bepaalde advertenties te meten en te verbeteren. De informatie die via deze webbakens wordt vergaard is anoniem en verschaft kennis over de bezoekfrequentie van bepaalde pagina’s van de Site, waarmee we de bezoekers van de Site uiteindelijk beter willen kunnen helpen.


Plug-ins sociale netwerken

De Site maakt gebruik van plug-ins voor sociale netwerken zoals Facebook, Twitter (hierna ‘Sociale Netwerken’). Is de Gebruiker tijdens het surfen op de Site bijvoorbeeld verbonden met Facebook, dan kan Facebook zijn bezoek direct koppelen aan zijn Facebook-gebruikersaccount, ook al maakt de Gebruiker geen gebruik van de sharing button. Als de Gebruiker communiceert via plug-ins, bijvoorbeeld door op de knop ‘Vind ik leuk’ te klikken of door een opmerking te plaatsen, wordt de bijbehorende informatie verzonden en opgeslagen op een server van Facebook. Deze info wordt gepubliceerd op het Facebook-account van de Gebruiker.

 
LABEL 5 beheert de gegevens die door de Sociale Netwerken worden verzameld niet via de knoppen. De Gebruiker dient op de hoogte te zijn van het privacybeleid dat door de betrokken Sociale Netwerken is gepubliceerd om te weten hoe de door hen verzamelde gegevens worden verwerkt en gebruikt en over welke instellingsopties hij beschikt om zijn privacy te beschermen. Als de Gebruiker niet wil dat het Sociale Netwerk de via LABEL 5 verzamelde gegevens aan zijn gebruikersaccount van dat Sociale Netwerk koppelt, moet hij de verbinding met het Sociale Netwerk verbreken voordat hij de Site bezoekt.


Beveiligingsmaatregelen genomen door LABEL 5 om de bescherming van persoonlijke gegevens te waarborgen

LABEL 5 implementeert alle technische middelen volgens de regels van de kunst om de integriteit, de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de gegevens te vrijwaren, en in het bijzonder te voorkomen dat zij vervormd of beschadigd geraken of dat onbevoegde derden er toegang toe zouden krijgen.


Preventie en bestrijding van fraude

De verzamelde gegevens worden eveneens gebruikt voor de preventie en bestrijding van fraude, met name met creditcards. LABEL 5 behoudt zich het recht voor de door de Klant verstrekte persoonlijke gegevens te verifiëren wanneer hij een bestelling plaatst en alle nodig geachte maatregelen te nemen om te controleren of de persoon van wie de bankrekening wordt gedebiteerd wel degelijk de persoon is die de bestelling heeft geplaatst, om frauduleuze betalingen te voorkomen. Deze verificatie kan de vorm aannemen van het verzoek om een identiteitsbewijs en/of bewijs van woonst voor te leggen. 

In het geval van een negatief antwoord van de Klant, behoudt LABEL 5 zich het recht voor de bestelling van de Klant te annuleren.