image

Welkom bij de LABEL 5 website (de "Site"). De volgende Voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op gebruikers, kijkers en alle mensen die de Site openen. Deze Site wordt beheerd door de LABEL 5 First Blending Company Limited, geregistreerd bij het Companies House onder nummer SC466435 en met geregistreerde zetel te Starlaw Road, Bathgate, West Lothian, EH47 7BW, Schotland ("LABEL 5" of "wij").

Wij kunnen de Voorwaarden van tijd tot tijd en op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen door dergelijke wijzigingen op de Site te posten. Door gebruik te maken van deze site aanvaardt u de Voorwaarden en stemt u ermee in deze te respecteren. Indien u niet instemt met deze Voorwaarden, mag u de Site niet openen of anderszins gebruiken. Door gebruik te maken van de Site na enige wijziging van de Voorwaarden, stemt u in met een dergelijke wijziging van de Voorwaarden.  

LEEFTIJDSVEREISTE VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE

Deze Site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door personen die de wettelijke leeftijd hebben om alcohol te gebruiken in hun land van verblijf. Deze personen moeten de Site openen in landen waar de verkoop en consumptie van alcohol en reclame voor alcohol is toegestaan. Gelieve deze Site te verlaten indien dit niet het geval is. 

EIGENDOMSRECHTEN

Alle materiaal op deze Site is ons eigendom of wordt door ons gebruikt met toestemming van de eigenaar, waaronder, niet-limitatief, handelsmerken en logo's. Elk commercieel gebruik van de Site is strikt verboden, uitgezonderd zoals toegestaan in deze voorwaarden of anderszins door onze voorafgaande schriftelijk goedkeuring.  Elke reproductie van dit handelsmerk zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.

LINKS VAN EN NAAR DE SITE

Deze Site kan links bevatten naar andere websites ("Gelinkte Sites") en sociale media websites waaronder, niet-limitatief, Facebook, Instagram en Youtube. Als onderdeel van de ervaring van de Site, kunt u een link naar sociale media websites vanaf de Site volgen, kunt u de link van deze Site of bepaalde onderdelen van deze Site delen op sociale media websites.  In deze omstandigheden stemt u in met deze Voorwaarden en de voorwaarden van de sociale media website.  Houd er rekening mee dat het gebruik van sociale media websites wordt beheerst door afzonderlijke voorwaarden en privacybeleid, dat kan worden teruggevonden op de sociale media websites. 

Links naar sites van derden op deze Site worden enkel gegeven voor een betere ervaring. Als u deze links gebruikt, verlaat u deze Site.

Indien u beslist een aan deze Site gelinkte website van een derde partij te openen, doet u dat op eigen risico. 

ONZE AANSPRAKELIJKHEID

In de meest ruime zin als toegestaan bij wet wijzen wij alle aansprakelijkheid af voor elk verlies of schade die u zou lijden ten gevolge van een bezoek aan of het gebruik van deze Site. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onnauwkeurigheden, onjuistheden of weglatingen in de informatie die wordt voorgesteld op de Site. Alle prijzen worden enkel gegeven ter indicatie. Wij bieden geen garanties en wijzen alle aansprakelijkheid af indien virussen of andere elementen aanwezig zijn die schadelijk kunnen zijn voor gebruikers. Gebruikers worden verzocht deze waarschuwing te lezen alvorens de site te bekijken, en worden verondersteld te zijn geïnformeerd over de inhoud en hier zonder voorbehoud mee in te stemmen. 

U mag de Site enkel voor wettelijke doeleinden gebruiken.

September 2015